Előző oldalKövetkező oldal
2024.07.14.,
Vasárnap
&Őrs
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
  • 392,92
  • 360,91
  • 467,23
  • 72 158
  • 18 240
  • 2 836
  • magyar nyelvi választó
  • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Közigazgatási jog, hatósági eljárás

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Talán bele sem gondolunk, de születésünktől a halálunkig bezárólag, folyamatosan a közigazgatási jog és a hatósági jogalkalmazás alanyivá válunk. Ugyanis akár akarjuk, akár nem, közigazgatási eljárások és hatósági eljárások folynak velünk kapcsolatban. Egyes esetekben a mi érdekünkben, más esetekben velünk szemben a különböző közigazgatási hivatalok előtt.

A születési anyakönyv kiállításától kezdve, egészen a halotti anyakönyvi kivonatig kibocsátásáig folyamatosan részesei vagyunk az államigazgatás, illetve önkormányzati igazgatás működésének.

A közigazgatási jog és a hatósági eljárás: a közigazgatási ügyvéd

Az egyes közigazgatási eljárásokra vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok határozzák meg. Más szabályok vonatkoznak például a gyámügyi igazgatásra, az építésügyi hatósági eljárásokra, a munkavédelmi és munkaügyi eljárásokra, a táppénz vagy a nyugellátások, stb. igénylésére.

Létezik azonban egy általános törvény. Ez ugyan a speciális jogszabályok mellett háttérbe szorul, egyes szabályait azonban valamennyi hatósági eljárás estén alkalmazni kell. Ez az általános jogszabály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) amely általános jelleggel határozza meg azokat az alapokat amelyeket a közigazgatási eljárásokban követni kell.

Ezekben az eljárásokban az ügyfelek alapvető érdeke, hogy érvényesüljenek a jogaik. A közigazgatási szerveknek pedig, hogy az egyes ügyekben az eljárási szabályok betartása mellett hozzanak döntést. Fontos tudni azt is, hogy bármilyen eljárásról is legyen szó, az ügyfelet jogok illetik meg, de kötelezettségek is terhelik. Igaz ez a hatóságokra is. Határozataik ugyanis nemcsak fellebbezéssel, hanem végső esetben a Bíróság előtt is megtámadhatók. Ezekre az ügyekre a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) előírásai irányadók.

Figyelemmel arra, hogy a közigazgatás működésének szabályozása mennyire összetett, gyakran még azt is nehéz eldönteni, hogy egy adott ügytípusban mely jogszabályok rendelkezései a dominánsak és irányadók. Ezért mindenképpen javaslom, hogy vitás esetekben vegye igénybe ügyvéd közreműködését.

Amennyiben Ön bármely közigazgatási jellegű ügyben kapcsolatos jogi tanácsadást, okiratszerkesztést, vagy ügyvédi képviseletet kíván igénybe venni, a megbízási díjról a „Díjszabás” menüpontban kaphat tájékoztatást. Hívjon!

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

 

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Közigazgatási ügyvéd, hatósági eljárás