Előző oldalKövetkező oldal
2024.06.13.,
Csütörtök
Antal, Anett
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
 • 394,66
 • 367,23
 • 468,51
 • 70 246
 • 17 560
 • 2 868
 • magyar nyelvi választó
 • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Öröklési ügyvéd, öröklési jog, hagyatéki eljárás, végrendelet, öröklési szerződés

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Mint hagyatéki eljárásokban jártas öröklési ügyvéd, fontosnak tartom a legalapvetőbb kérdés tisztázását: az öröklés, örökösödés univerzális jogutódlás. Ez azt jelenti, hogy az örökléssel az örökhagyó hagyatéka, mint egységes egész – tehát a meglévő vagyon és az esetleges adósságok és tartozások is -átszállnak az örökösre vagy örökösökre. Már itt meg kell azonban megjegyezni, hogy a tartozás vagy adósság legfeljebb a hagyaték erejéig terheli az örököst. Lefordítva ez azt jelenti, hogy nem lehet csak tartozást, vagy az örökölt vagyon értékénél nagyobb tartozást örökölni. Az öröklés vagy az örökhagyó akarata, tehát végintézkedés (pl. végrendelet, öröklési szerződés) szerint, vagy a törvényes öröklés rendje alapján valósul meg.

Ha ezekkel összefüggésben biztos információkra van szüksége, vegye igénybe egy öröklési jogi ügyekben jártas öröklési ügyvéd közreműködését, de legalább is kérjen tanácsot. Hozzám legtöbbször Budapest fővároson kívül Pest megye és a Közép-Magyarország régió területéről érkeznek ügyfelek.

I. Melyek az öröklés témakörében irányadó legfontosabb jogszabályok az öröklési ügyvéd szempontjából?

Az öröklési jog legfontosabb szabályait anyagi jogi és eljárási szempontból az alábbi jogszabályok határozzák meg:

II. A végintézkedés és a törvényes öröklés

Örökölni végintézkedés, vagy törvény alapján lehet. Utóbbinak csak abban az esetben van helye, amennyiben az örökhagyó érvényes végintézkedés nélkül hunyt el.

III. Mit kell tudni a végintézkedésről általában? A végrendelet és az öröklési szerződés

A végintézkedések lényege, hogy az örökhagyó maga dönt a hagyaték sorsáról, így tehát eltér a törvényes öröklés rendjétől. A végintézkedés például a végrendelet, a halál esetére szóló ajándékozás, és az öröklési szerződés. Mindezek azonban rendkívül szigorú formai (alaki) és tartalmi feltételekhez kötöttek. Ezek be nem tartása miatt akár az egész végintézkedés érvénytelennek minősülhet, ezt egy öröklési ügyvéd meg tudja állapítani. Fontos tudni azt is, hogy a törvényes örökösök bizonyos köre csak meghatározott feltételek esetén zárható ki az öröklésből. Önmagában tehát az, hogy valakit örökösnek nevezünk, még nem jelenti azt, hogy más nem fog részesülni a hagyatékból. Mint a fentiekből is látható, az öröklés jogi szabályozása meglehetősen bonyolult és szigorú. Erre tekintettel mindenképp azt javaslom, hogy amennyiben bárki végintézkedést kíván hozni, és biztos akar lenni abban, hogy akarata valóban érvényesülni fog, mindenképpen forduljon ügyvédhez, vagy közjegyzőhöz.

IV. Mi a végrendelet?

Az örökhagyó a halála esetére vagyonáról vagy annak egy részéről végintézkedéssel szabadon rendelkezhet. Ha ezt önállóan mindenkitől függetlenül teszi, és egy egyoldalú nyilatkozatban határozza meg, hogy hagyatékát ki és milyen feltételekkel örökölje akkor beszélhetünk végrendeletről. A végrendelet az felek szempontjából ingyenes, a hagyaték örökléséhez nem kell ellenszolgáltatást teljesíteni. A végrendelet rendkívül szigorú szabályokhoz kötött, a szóbeli végrendelet csak nagyon kivételes élethelyzetben tehető, az írásbeli végrendelet forma szabályai pedig nagyon kötöttek. Mindenkinek azt javaslom, hogy amennyiben írásbeli magánvégrendelet kíván tenni, mindenképpen kérje egy hagyatéki ügyekben jártas ügyvéd segítségét.

V. Mi az öröklési szerződés? Szükséges-e hozzá egy öröklési ügyvéd?

Az öröklési szerződés a végrendelettel szemben kétoldalú jognyilatkozat, mint az a nevében is benne van egy szerződés. Lényege, hogy az öröklési szerződésben maghatározott ellenszolgáltatás fejében az örökhagyó a szerződéses örököst teszi meg hagyatékának örökösévé. Ebben az esetben az örökhagyó és az örökös közötti jogviszony nem ingyenes, mint a végrendelet esetében, hanem visszterhes, az örökség fejében az örökös valamilyen ellenszolgáltatást nyújt. Az öröklési szerződésre ugyanazok a szigorú formai szabályok vonatkoznak, mint a végrendeletre, ebben az esetben is szüksége van egy az öröklés témakörében jártas ügyvéd közreműködésére.

VI. Mi a különbség az öröklési szerződés és az eltartási szerződés között egy öröklési ügyvéd szerint?

Az tartási szerződés, vagy ahogyan azt a hétköznapi életben leginkább ismerik eltartási szerződés célja és jellege hasonló az öröklési szerződéshez. A tartási szerződés azonban nem végintézkedés, és ezen túlmenően is vannak azonban alapvető különbségek. Véleményem szerint a két legfontosabb különbség a tulajdonjog átszállásának időpontja, és a szerződés alaki kellékei között van. Öröklési szerződés esetében a vagyon tulajdonjoga az csak örökhagyó halála után száll át a szerződéses örökösre. Eltartási szerződés esetében azonban már a szerződés megkötésekor. Mindkét esetben azonban biztosítékot kap a másik fél. Ingatlanról szóló szerződés esetén az öröklési szerződésnél a szerződéses örökös javára például elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzése az ingatlan-nyilvántartásba, eltartási szerződésnél pedig holtig tartó haszonélvezeti jog az eltartott javára. A formai különbség a két szerződés között az, hogy míg az öröklési szerződésre a végrendelet szabályait kell alkalmazni, az eltartási szerződés érvényességéhez ez nem szükséges. Amennyiben a tartási szerződést ingatlant érint, ügyvéd közreműködése kötelező.

VII. Mit jelent a kötelesrész?

Nagyon sokan az gondolják, hogy amennyiben a hagyaték sorsáról az örökhagyó végintézkedéssel rendelkezik, ezáltal törvényes örököseit teljes egészében kizárja az öröklésből. Ez azonban nem így van: az örökhagyó törvényes örökösei közül ugyanis a leszármazója, házastársa és szülője kötelesrészre jogosult akkor is, ha az örökhagyó végintézkedése érvényes. Természetesen a kötelesrészre jogosultak is kizárhatók az öröklésből, ez azonban csak meglehetősen bonyolult jogi feltételek együtt állása mellett lehetséges. A kötelesrész mértéke harmada annak, amit a kötelesrészre jogosult végintézkedés hiányában az örökhagyó után örökölt volna. Amennyiben arra kíváncsi, hogy adott esetben Ön jogosult-e kötelesrészre, vagy Ön után jogosult lenne-e más kötelesrész iránti igényt érvényesíteni, javaslom kérje egy öröklési ügyekkel foglalkozó ügyvéd segítségét.

VIII. A törvényes öröklés rendje

Végintézkedés hiányában a törvényes öröklés rendje érvényesül. Ezt a Polgári Törvénykönyv határozza meg, és itt találhatók egyebek mellett az érdemtelenségre, a kitagadásra, az ági öröklésre, a hagyatéki terhekért és az örökhagyó tartozásaiért fennálló felelősségre vonatkozó szabályok is.

IX. Milyen szabályok határozzák meg a hagyatéki eljárás rendjét?

A legfontosabb eljárási rendelkezéseket a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény, valamint a 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet tartalmazza.

X. Mit tartalmaz az öröklési ügyben egy hagyatéki ügyvéd által nyújtott jogi szolgáltatás?

 • minden kiterjedő jogi tanácsadás az öröklés és a hagyatéki eljárás témakörében
 • meglévő végintézkedés (végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozás) esetén az okirat jogszerűségének vizsgálata
  • alaki, formai szempontból
  • tartalmi szempontból
 • szükséges okiratok megszerkesztése, ezen belül
  • végrendeletek szabályszerű elkészítése
  • öröklési szerződés megszerkesztése
  • eltartási szerződés elkészítése
  • halál esetére szóló ajándékozással kapcsolatos okiratszerkesztés
 • a törvényes öröklés rendjének ismertetése
 • az örökhagyó tartozásainak öröklésével összefüggő tanácsadás
 • a hagyatéki hitelezői igények kezelése
 • teljes körű ügyvédi, jogi képviselet a közjegyző előtt zajló hagyatéki eljárásban
 • a hagyatékátadó végzéssel összefüggő jogorvoslati lehetőségek ismertetése
 • a hagyatéki per kapcsán felmerülő jogi képviselet ellátása

XI. Hagyatéki, öröklési ügyekben együttműködő öröklési ügyvédek:

Az örökléssel, öröklési ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel, és ügyvédi képviselettel kapcsolatban a megbízási díjról a „Díjszabás” menüpontban kaphat tájékoztatást. Hívjon!

További friss híreket és jogi információkat a közösségi portálokon találhat. Ha ideje engedi, kérem látogasson meg a Pinterest, a Facebook, a Youtube, a TikTok; a Flickr az Instagram,  a Twitter,  a Blogger, valamint a Flickr, a  a Xing és a LinkedIn, a Digg, a Delicious, a StumbleUpon, a TumbIr, a Foursquare oldalakon, valamint a Google térképen is.

XII. Bemutatkozó film

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Öröklési jog, hagyatéki ügyvéd, végrendelet, öröklési szerződés, kötelsrész