Előző oldalKövetkező oldal
2024.04.17.,
Szerda
Rudolf
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 8.25%
  • 394,88
  • 371,93
  • 462,57
  • 65 655
  • 17 085
  • 2 984
  • magyar nyelvi választó
  • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Ügyvédi tanácsadás, jogi tanácsadás

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Az ügyvédi tanácsadás, a jogi tanácsadás egyszerűnek tűnő, mégis összetett, és nagyon komoly felelősséggel járó ügyvédi tevékenység. Egy ügyvédi tanácsadás magában foglalja bármely, jogi  kérdéssel összefüggésben – az eset összes ismert körülményét figyelembe véve – a kialakult helyzetről az ügyfél számára a korrekt jogi tájékoztatás megadását. Ezen túl, a jogszabályok és a bírósági gyakorlat részletes ismertetését, valamint a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségekkel kapcsolatos információk megadását. A korrekt jogi tanácsadás nálam  csak olyan kérdésekkel kapcsolatban merülhet fel, amelyekkel összefüggésben rendelkezem biztos és részletes szakmai tudással és gyakorlati tapasztalattal. Ezekre alapozva felelősséggel nyilváníthatok véleményt egy konkrét jogi üggyel kapcsolatban. Ezek hiányában a jogi tanácsadás nem valósulhat meg, ilyen esetekben azonban ezt ügyfeleimmel már megkeresésükkor azonnal közlöm.

Felhívom a figyelmét, hogy a  jogi tanácsadás DÍJKÖTELES szolgáltatás, arra csak egy személyes találkozó során, továbbá SKYPE-on, VIBREN-en keresztül van lehetőség.

Mikor kérjen jogi tanácsadást?

A jog világában az idő nagyos sok esetben pénzt, és kis túlzással „életet” jelent. Azt ajánlom, hogy amint egy jogi kérdés vagy jogi probléma felmerül, a lehető legrövidebb időn belül forduljanak az adott kérdésben járatos szakemberhez. Kérjenek tőle jogi konzultációt, jogi szakvéleményt a témával kapcsolatban. Sajnos, tapasztalataim szerint, az meglehetősen sok ügyfél csak az utolsó pillanatban, vagy már azt követően fordul ügyvédhez. Ezekben az esetekben már egyáltalán nincs, vagy csak nagyon kevés esély van arra, hogy egy adott ügy az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb módon oldódjon meg.

Ingatlanjogi tanácsadás

Mivel én magam kiemelten ingatlanokkal foglalkozom, nagyon gyakran keresnek meg az INGATLANJOG területéhez köthető kérdésekkel. Különösen az ingatlan adásvétel, ingatlan ajándékozás, az egyes ingatlant terhelő jogok (pl. haszonélvezeti jog tartalma, keletkezése, megszűnése), stb. tárgyában. Az ingatlanjogi tanácsadás gyakori témája emellett a társasházakkal kapcsolatos kérdések megvitatása. Ebben a témában főként a társasházak működése, a közös és külön tulajdonnal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő megkeresések jellemzöek.

Munkajogi konzultáció

A MUKAJOGI tanácsadás szintén nagyon gyakori. Természetesen-e témakör nemcsak a munkaviszonyban állókra, hanem a közalkalmazotti, közszolgálati, stb. jogviszonyban állókra is kiterjed. A kérdések nagy része a munkaviszony létrejöttére, annak tartalmára (munkavégzés, pihenőidő, munkabér, pótlékok, munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett kár, stb.) vonatkozik, leggyakrabban azonban természetesen a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos. Előrelátó ügyfeleim gyakran jogi szakvéleményt kérnek egy okirat tervezetéről. Így  egy munkaszerződésről, munkaköri leírásról, ezek módosításáról, a felmondás jogszerűségéről, és annak menetéről, még azt megelőzően, mielőtt bármit is tennének vagy aláírnának.

Családjogi, válóperes tanácsadás

A CSALÁDJOGI VÁLÓPERES tanácsadás értelemszerűen tágabb fogalom, mint a válóperes tanácsadás, az esetek döntő többségében azonban ez utóbbi a téma. A családi jog kérdéskörével összefüggésben a a válóper kérdésköre merül fel legtöbbször. Ezen belül a gyermek elhelyezése, tartása, a tartásdíj mértéke, a szülői felügyeleti jog gyakorlása a legjellemzőbb téma. Szintén nagyon gyakori a házassági vagy élettársi vagyonközösség megszüntetése, a vagyonjog, a közös és különvagyon és az ezekkel összefüggő vagyonmegosztás, valamint a házassági vagyonjogi szerződések kérdésköre.

Öröklési jogi tanácsadás

Gyakori téma az ÖRÖKLÉS, ÖRÖKLÉSI JOG, a HAGYATÉKI ELJÁRÁS, a VÉGRENDELET, valamint az ÖRÖKLÉSI ÉS ELTARTÁSI SZERZŐDÉS  is. Amennyiben az örökhagyó nem végintézkedést nem hagyott maga után a törvényes öröklés rendje érvényesül. Ezért a jogi tanácsadás során leggyakrabban ezt vizsgájuk meg. Az előrelátó ügyfelek azonban leggyakrabban végrendelet, az öröklési szerződés és tartási szerződés jogi szabályaira, a saját konkrét lehetőségeikre, és a számukra legideálisabb jogi megoldásra kíváncsiak.

Végrehajtással, végrehajtási eljárással kapcsolatos jogi konzultáció

Az utóbbi időszakban sajnos egyre gyakoribb, és évről évre jelentősen nő a VÉGREHAJTÁS a VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS témakörével kapcsolatos ügyvédi tanácsadások száma mindkét oldalról: egyaránt megkeresnek a jogosultak, tehát azok, akiknek tartoznak, és az adósok, akik valamely üggyel összefüggésben kötelezetté váltak. Sajnos azonban nagyon sokszor elmondható, hogy az ügyfelek már csak akkor fordulnak hozzám, amikor már a végrehajtási eljárás kellős közepén, vagy a végén járnak. Nos, ha valamely jogterületre igaz, az a mondás, amely szerint az idő pénz és életet jelent, akkor az hatványozottan igaz a végrehajtási eljárásra. Ezért minden érintettnek csak azt javasolhatom, hogy haladéktalanul keressen meg egy ügyvédet, és kérjen jogi tanácsadást.

A jogi tanácsadás gyakorlata

Ügyvédi tanácsadás csak az ügyfél és az ügyvéd közötti személyes találkozás, vagy online konzultáció során lehetséges előre egyeztetett időpontban!

Nagyon fontos ugyanis a tényállás valamennyi részletétnek megismerése, és az üggyel összefüggő összes okirat átvizsgálása. Felelősséget, ennek megfelelően csak az ilyen módon nyújtott ügyvédi tanácsadásért vállalok. Így a jelen honlapon, az „Online jogi tanácsadás” menüpont alatt elérhető  jogi tanácsadás tehát – a felhasználási feltételeinek megfelelően – csak tájékoztató jellegű, amellyel összefüggésben, minden felelősséget kizárok.

Felhívom a figyelmét, hogy telefonon történő jogi tanácsadásra CSAK ÉS KIZÁRÓLAG már aláírt ügyvédi megbízási szerződés esetén a folyamatban lévő üggyel összefüggésben van lehetőség!

Ügyvédi díj jogi tanácsadás esetén:

A jogi tanácsadásért csak abban az esetben kell ügyvédi díjat fizetni, ha az ügyfél egyéb szolgáltatást nem vesz igénybe. Tehát csupán tanácsadást kér. A tanácsadás ebben az esetben is minden részletre kiterjed. Ha az ügyfél egyéb szolgáltatást is igénybe vesz, az adott üggyel összefüggő teljes körű ügyvédi tanácsadás. Pontosabban: például egy ügyvédi felszólítás díja, magában foglalja a tanácsadás díját is.

Gyakori, hogy az ügyfél kezdetben csupán csak jogi tanácsadást vesz igénybe, majd utóbb ugyanabban az ügyben egyéb jogi szolgáltatást is. Ilyenkor a korábban általa a tanácsadásért megfizetett ügyvédi díj beépül a későbbi megbízási díjba. Nem fog tehát elveszni, hanem a végső ügyvédi munkadíj ennek megfelelően csökken.

A vonatkozó kamarai szabályzat kifejezetten tiltja a konkrét ügyvédi munkadíj közzétételét. Ezért erről csak akkor tudom tájékoztatni, ha a leendő ügyfél ezt kéri, tehát megkérdezi. Erre lehetősége van akkor is, ha a „DÍJSZABÁS” menüpontra kattint.

Amennyiben tehát bármilyen ügyben jogi tanácsadást kíván igénybe venni, kérjen árajánlatot!

Amennyiben ügyvédi tevékenységemmel kapcsolatban bővebb információkhoz szeretne jutni, vagy a friss jogi vonatkozású hírekre kíváncsi, látogassa meg közösségi profiljaimat. Elérhető vagyok a LinkedIn,a Facebook, a  Pinterest, a Flickr, a Youtube, a Twitter, a Blogger, az Instagram, a Xing, valamint a a Reddit, Delicious, DiggFoursquare,  és a StumbleUpon közösségi weboldalakon, valamint a Google térképen is.

Ügyvédi bemutatkozó film

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Jogi tanácsadás, ügyvédi konzultáció, jogi szakvélemény