Előző oldalKövetkező oldal
2024.05.27.,
Hétfő
Hella
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
 • 385,56
 • 356,18
 • 452,53
 • 68 949
 • 17 715
 • 2 804
 • magyar nyelvi választó
 • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Válóperes ügyvéd, családjogi ügyvéd, a válóper, családi jog, válás – Budapest

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Válóperes ügyvéd és családjogi ügyvéd, családjogász az, aki egy válás, vagy válóper kapcsán közreműködik a házasság felbontása kapcsán kialakult családjogi helyzet rendezésében. Egy a családi jog területén tapasztalt válóperes ügyvéd, vagy családügyi jogász a válóperes tanácsadás keretében megfelelő iránymutatást ad, később megnyugtató jogi képviseletet biztosít számunkra. Családjogász igénybevételére azonban nemcsak egy válás, házassági bontóper során, hanem már azt megelőzően, és azt követően is szükség lehet. A válópert megelőzően, vagy a házasság felbontása után leggyakrabban  egy élettársi vagy házassági vagyonjogi szerződés, a házastársi vagyonmegosztás, vagy a gyermektartás, tartásdíj rendezése miatt igénylik az ügyfelek válóperes ügyvéd közreműködését. Akár a válás, vagy válóper lefolyásával kapcsolatban, akár más családjogi üggyel összefüggésben merül fel kérdése, javaslom, hogy legalább egy tanácsadás erejéig vegye igénybe egy gyakorlott, tapasztalat válóperes ügyvéd, családjogász, vagy családjogi ügyvéd segítségét.

Válás, házasság felbontása, bontóper, válóperes ügyvéd budapest

Természetesen, mint válóperes ügyvéd hölgyeknek és férfiaknak egyaránt nyújtok szolgáltatást, és Budapest fővároson kívül, mint családjogi ügyvéd Pest megye és a Közép-Magyarország régió területéről egyaránt kapok felkéréseket.

Mivel kényes témáról van szó, amikor valaki az ügyvédi pályára lép, nem feltétlenül tervezi azt, hogy kifejezetten, mint válóperes ügyvéd akar majd praktizálni. A helyzet azonban az, hogy a statisztikai adatok alapján  a megkötött házasságok jóval több mint fele válással végződik. Emiatt szerintem, ha valaki az ügyvédi pályát választja elkerülhetetlen, hogy ne szerezzen családjogi, válóperes tapasztalatot. Ha csak a saját személyes példámat vesszük: válóperes ügyvédként csaknem minden olyan pár házasságának felbontásában közreműködtem, akik korábban meghívtak az esküvőjükre. Mindezen túl, a napi telefonhívások harmada, egészen biztosan válóperes, vagy a családjog témakörével összefüggő üggyel kapcsolatos.

I. Az válóperes ügyvéd és a családjog: Válás és válóper esetén miért vegye igénybe egy, a családi jog területén tapasztalt válóperes ügyvéd segítségét?

A válás, vagy egy élettársi kapcsolat felbontása – függetlenül attól, hogy a felek házasságban vagy élettársi kapcsolatban élnek – egyik félnek sem könnyű, különösen, ha van közös gyermekük. Bárki is kezdeményezi az élettársi kapcsolat, vagy a házasság felbontását, mindkét érintett félnek szüksége lehet jogi segítségre és egy válóperes, családjogi ügyvéd közreműködésére. Igaz ez annál is inkább, mert a tapasztalatok alapján nagyon gyakran fordul elő, hogy egy ilyen helyzetben a felek nem racionálisan, hanem érzelmeik által vezérelve járnak el. Emiatt mindenképp javaslom, hogy amennyiben bárki is hasonló helyzetbe kerülne, vegye igénybe egy családjogi ügyvéd vagy válóperes ügyvéd segítségét még azelőtt, mielőtt bármilyen nyilatkozatot tesz.

Amennyiben valaki válás előtt áll, vagy szembesül egy családjogi problémával, természetesen a legjobb családjogi ügyvéd, és a legjobb válóperes ügyvéd segítségét szeretné igénybe venni. A Budapesten jelenleg családjogi ügyekben jogi szolgáltatást nyújtó válóperes ügyvédek és ügyvédi irodák száma csaknem 8000-re tehető, így azt javaslom, hogy amikor ügyvédet választ, legyen körültekintő!

II. Mit tartalmaz egy családjogász, családjogi ügyvéd szolgáltatása? Avagy: válóperes ügyvéd Budapesten nőknek és férfiaknak egyaránt…

II/1. Melyek a leggyakoribb kérdések a válóperes ügyvéd megbízását megelőző általános családjogi konzultáció során a házasság felbontásával kapcsolatban, és a válás menete kapcsán?

 1. A válás, a házassági bontóper, válóper témájával összefüggő családjogi, válóperes ügyvédi tanácsadás, ennek keretében a leggyakoribb kérdések:
  • a körülmények részletes ismertetése alapján milyen polgári jogi, családjogi, házassági vagyonjogi helyzetben vagyok?
  • melyek a vonatkozó polgári jogi, családjogi szabályok?
  • az adott ügytípussal kapcsolatban milyen egy válóperes ügyvéd tapasztalatai?
  • melyek a szükséges és lehetséges cselekvési lehetőségek?
  • az ügyben van -e szükség egy családjogász közreműködésre, egy családjogi, vagy válóperes ügyvéd igénybevételére?
 2. Melyek a közös megegyezéses válás, közös megegyezéses válóper szabályai?
 3. Hogyan zajlik a tényállásos válás, tényállásos válóper folyamata, mi a válás menete?
 4. Hogyan zajlik egy bontóper a családjogi ügyvéd tapasztalati szerint?
 5. Hogyan kell elkészíteni a válóperes keresetet?
 6. Milyen mellékleteket kell csatolni egy bontóperes keresethez?
 7. Melyik bíróság jár el az ügyben?
 8. Meddig húzódhat egy válóper?
 9. A válóper során hány tárgyalás várható?
 10. A válóper kapcsán milyen illetékfizetési kötelezettség keletkezik? Milyen egyéb költségek várhatók?
 11. Kinek, mit és hogyan kell bizonyítania a válóper során?

II/2. Szülői felügyeleti jog, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás (láthatás), gyermektartás kapcsán gyakran előforduló kérdések a válóperes ügyvéd felé:

 1. A közös kiskorú gyermek, vagy gyermekek kapcsán leggyakrabban felmerülő, a családjogi ügyvédnek feltett kérdések:
  • Melyek a gyermek elhelyezés  szabályai?
  • Milyen a szülők közös megegyezésének hiányában szempontokat vesz figyelembe a bírósága gyermek elhelyezés kérdésében?
  • Mit jelent a a szülői felügyeleti jog?
  • Hogyan működik a a közös szülői felügyeleti jog?
  • Melyek a gyermekkel való kapcsolattartás alapvető szabályai? Mi az ezzel összefüggő a tapasztalt válóperes ügyvéd véleménye szerint a bírósági gyakorlat alapján?
  • A szülők megegyezésének hiányában hogyan alakul a gyermektartás törvényi szabályozása egy gyakorlott családjogász szerint?
  • Hogyan kell fizetni a gyermektartásdíjat?
  • Mikor van lehetőség a tartási kötelezettség megváltoztatására, a gyermektartásdíj mértékének emelésére/csökkentésére?

II/3. Házassági, élettársi vagyonjog, vagyonmegosztás, vagyonközösség, a közös és külön vagyon vonatkozásában felmerülő kérdések:

Vagyonmegosztás, élettársi vagyonmegosztás, házassági vagyonmegosztás, válóperes ügyvéd Budapest

 1. A házastársi közös vagyon megosztásával kapcsolatos kérdések alapos megvitatása nélkülözhetetlen, ennek keretében egy válóperes ügyvéd az alábbi kérdésekben adhat választ:
  • Melyek a házastársi külön vagyon jogi szabályai?
  • A konkrét ügyben melyek a házastársak külön vagyonához tartozó vagyonelemek?
  • Az adott esetben melyek a házassági vagyonközösség, a házassági közös vagyon körébe tartozó vagyonelemek?
  • Melyek a házassági vagyonmegosztás lehetséges módjai?
 2. Melyek az élettársi kapcsolat vagyonjogi szabályai?
 3. Élettársi és házassági vagyonmegosztással kapcsolatban melyek a családjogi, válóperes ügyekben szerzett ügyvédi tapasztalatok?
 4. Hogyan kell meghatározni az élettársi, házastársi vagyonközösség kezdő és befejező időpontját?
 5. Melyek az élettársi, házassági vagyonközösség körébe tartozó közös ingatlan, közös lakás sorsával kapcsolatos jogi lehetőségek a  válóperes ügyvéd véleménye szerint?
 6. Hogyan határozható meg az élettársak, házastársak  vagyonközösségéhez sorolható közös vállalkozások jogi helyzete?
 7. Mi lesz az élettársi, házassági vagyonközösség alatt felvett hitelek jogi sorsa?

II/4. Házastársi tartás kapcsán felmerülő leggyakoribb kérdések:

 1. Melyek a házastársi tartásra vonatkozó  jogi szabályoz lényegi elemei? Mikor jár és mikor nem jár házastársi tartás?
 2. A családjogi,  válóperes ügyvéd tapasztalatai alapján, mi a bírósági joggyakorlat a házastársi tartás megállapításával kapcsolatban?
 3. A konkrét ügyben a válóperes ügyvéd lát-e lehetőséget házastársi tartás igénylésére, vagy annak megszüntetésére?

II/5. A családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd megbízásának tartalma

 1. Teljes körű okiratszerkesztés és családjogi ügyvédi képviselet közös megegyezéses és vitás ügyek esetén egyaránt, ennek keretében:
  • a felek közös megegyezését tartalmazó megállapodás megszerkesztése és ügyvédi ellenjegyzése
  • a válókereset, bontókereset elkészítése
  • a felek képviselete a válóper során
 2. Házassági bontóperektől, válóperektől függetlenül a házassági és élettársi vagyonjogi megállapodás, házassági vagyonjogi szerződés elkészítése, és ügyvédi ellenjegyzése
 3. A családi jogállás kérdéséhez kapcsolódó (például apasági vélelem, örökbefogadás témaköre) tanácsadás, okiratszerkesztés és családjogi ügyvédi képviselet
 4. Mindezekkel összefüggésben teljes körű családjogi, válóperes ügyvédi képviselet ellátása a bíróságok és más hatóságok előtt

III. Melyek a családi jog és a válás, válóper vonatkozásában alkalmazandó legfontosabb jogszabályok?

IV. A válóper típusai, és a válóperes ügyvédek, családjogi ügyvédek szerepe a válás folyamatában, az ügyvéd és a bontóper

Ma Magyarországon a válóper két fő típusát különböztetjük meg: a házasság közös megegyezéssel történő felbontását, valamint – közös megegyezés hiányában – az úgynevezett tényállásos válást, bontópert.

IV/1. Mit jelent közös megegyezéses válóper, vagy válás közös megegyezéssel?

Válás közös megegyezéssel, közös megegyezéses válóper

Ilyen esetekben a válóperes ügyvéd szerepe elsősorban a felek közötti egyezség létrehozására, és az egyezség, vagy a válókereset írásba foglalására terjed ki. Ha a felek közös megegyezéssel válnak, az eljáró Bíróság legfeljebb két tárgyalást tart. A bírósági eljárási illeték fix összegű. Ami azonban talán a legfontosabb: a válóperes eljárás során az érintetteknek nem kell válaszolni a kapcsolatot érintő érzékeny kérdésekre, így tehát senki sem kerül kényelmetlen vagy kellemetlen helyzetbe az eljárás során. Ennek azonban törvényben meghatározott feltételei vannak: a jogszabály ugyanis konkrétan rögzíti, hogy a feleknek közös megegyezéses válás, közös megegyezéses válóper esetén mely kérdésekben kell egymással kötelezően megállapodni.

Míg tehet, amennyiben a válás közös megegyezés alapján történik az olcsó és gyors, kellemetlen kérdések nélkül, addig a tényállásos drága, hosszú, és bizony kellemetlen kérdések is felmerülhetnek. Mindezek természetesen rendkívüli módon megronthatják a felek viszonyát, amely alapvetően meghatározza későbbi kapcsolatukat.

IV/1.1. Milyen előnyei vannak a közös megegyezéses válásnak, válópernek?

 1. A legnagyobb mértékben leegyszerűsítve: a bíróság nem kíváncsi a részletekre, a felek elkerülhetik a kellemetlen, érzékeny kérdéseket,
 2. A felek között – a helyzethez képest – békés a viszony, mindez pedig alapját képezi annak, hogy a közös gyermekeikkel kapcsolatos kérdésekben a jövőben is együtt tudjanak  működni,
 3. A közös megegyezéses válóper, a házasság felbontásának folyamata rövid, megfelelő előkészítés esetén maximálisan két tárgyalást tart a bíróság, hiszen a válóperes ügyvéd előre mindent elkészít
 4. A válóperes eljárás költségei lényegesek kisebbek, mint tényállásos válás esetén.
 5. A válóperes ügyvéd szerepe ilyenkor elsősorban a válóperes tanácsadás, valamint a válóper kapcsán szükséges egyezség létrehozásában jelentős. A családjogi, válóperes ügyvédi képviseletre nem feltétlenül van szükség, ezáltal is költség takarítható meg.

IV/2. Mit jelent a tényállásos bontás, vagy tényállásos válóper?

Ebben az ügytípusban a felek közötti válással, válóperrel kapcsolatos megegyezés nem jön létre, a bíróságnak kell a tényállást teljes körűen felderíteni, és ennek alapján döntést hozni.

IV/2.1. Milyen következményei annak, ha a válás folyamán egy válóper tényállásos bontóperré alakul?

 1. Előfordulhat, hogy minden, akár érzékeny kérdésre is válaszolni kell a válóper során bíróság előtt,
 2. A felek között az egyébként sem békés viszony az válóperes eljárás alatt teljesen elmérgesedhet, ennek kárát leginkább közös gyermekeik kénytelenek elszenvedni,
 3. Az válóperes eljárás nagyon hosszú ideig elhúzódhat,
 4. A válóper ebben az esetben lényegesen költségesebb. Vagyonjogi vita esetén például a vitatott vagyon értékének 6%-a a bírósági eljárás illetéke, az válóper ügyvéd költségéről nem is beszélve.
 5. Az előző pontokból következően mindenképp indokolt egy tapasztalt családjogász, családjogi ügyvéd, vagy válóperes ügyvéd szerepvállalása a bontóper során

IV/3. Mi lehet egy családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd összegzése?

Véleményem szerint, egy válóperes ügyvéd, családjogi ügyvéd, családjogász akkor jár el korrekt módon, ha ezekről tájékoztatja az ügyfelét, és csak amiatt, hogy a válóperben ellátott jogi képviselet miatt magasabb ügyvédi díjra legyen jogosult, nem szorgalmazza a tényállásos válást. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a válóperes eljárásban indokolatlan, ügyfelének előnytelen kompromisszum jöjjön létre.

Én magam, mint a polgári és családi jog témakörében jártas, tapasztalt válóperes ügyvéd ezért minden esetben kísérletet teszek arra, hogy a feleknél kísérletet tegyek a közös megegyezés létrehozására. Meggyőződésem szerint a kapcsolat korrekt felbontása a felek közötti későbbi rendezett viszony kialakulásának alapja, így közös gyermekük elsődleges érdeke.

V. Mely kérdésekben kell megállapodni a közös megegyezéses válás, válóper érdekében? Hogyan tudja ezt elősegíteni egy családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd?

A Polgári Törvénykönyv konkrétan meghatározza azon kérdések körét, amelyek vonatkozásában a feleknek kötelező megállapodniuk ahhoz, hogy házasságuk felbontása és a válás a közös megegyezéses válóper szabályai szerint mehessen végbe. Ezek döntően a közös kiskorú gyermek, vagy gyermekek jövőbeli sorsával, a szülők velük összefüggő jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatosak.

Főszabály szerint, meg kell állapodni a a közös kiskorú gyermek vonatkozásában:

 • a gyermek elhelyezése
 • a szülő felügyeleti jog gyakorlása,
 • a külön élő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, valamint az ezzel kapcsolatos kérdések
 • és a gyermek tartása kérdésében.

Ezeken túlmenően a jogszabály további kérdések rendezését is kötelezővé teszi, így megállapodás szükséges:

 • a házastársi közös lakás használata
 • és erre vonatkozó igény esetén a házastársi tartás vonatkozásában.

Egy családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd feladata a közös megegyezéses válóper lehetőségének vizsgálatakor, hogy tájékoztassa az ügyfelét arról, hogy – megegyezés hiányában – a bíróság milyen szempontokat venne figyelembe. A bírósági gyakorlat alapján egy gyakorlott válóperes ügyvéd már fel tudja mérni, hogy megegyezés hiányában milyen bírósági döntés valószínűsíthető. Tapasztalataim szerint az ügyfelek többsége ekkor szembesül a tényleges jogi helyzettel. Sok esetben ez jelentősen elősegíti, hogy az addigi merev álláspontok után kompromisszumos megoldás szülessen. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy előnytelen megállapodásokat nem szabad kötni, ezért szintén az eljáró családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd felelős.

VI. Mi az élettársi vagyonjogi szerződés és a házassági vagyonjogi szerződés előnye? Miért javasolja ezek megkötését egy családjogi ügyvéd,  válóperes ügyvéd?

Házassági vagyonjogi szerződés, családjogi válóperes ügyvéd Budapest

Az élettársi közös vagyon megosztása, a házassági vagyonmegosztás körében elkerülhetők a viták, ha a felek már kapcsolatuk fennállása alatt házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződést kötnek. Tapasztalataim szerint nagyon sokan óvakodnak ettől, mivel úgy érzik, hogy egy ilyen megállapodás szorgalmazása bizalmatlanságra utal. Az élet sajnos nem ezt az álláspontot igazolja. Sokkal egyszerűbb mindkét fél számára elfogadható megállapodást kötni akkor, amikor még teljes az egymás iránti bizalom, és tisztelet. Élettársi szerződés, házassági szerződés, családjogi, válóperes ügyvéd Budapest

A felek akaratát tartalmazó ügyvéd által ellenjegyzett házassági vagyonjogi szerződés, vagy élettársi vagyonjogi szerződés elhelyezhető a közjegyzők által vezetett nyilvántartásba is. Erről bővebben itt olvashat: Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartása

VII. A családjog, a gyermekvédelem, a válás és a válóper és témájával összefüggő hasznos oldalak egy válóperes ügyvéd ajánlásával:

VIII. Együttműködő partnerek, családjogi ügyvédek, válóperes ügyvédek:

IX. Ha a családi jog témájával összefüggésben kérdése van, vagy családjogi ügyvéd, válóperes ügyvéd segítségére lenne szüksége…

Ha Ön válás, válóper, a házassági és élettársi vagyonmegosztás, a családi jog témakörében érdeklődne a családjogi, válóperes ügyvédi munkadíjról a „Díjszabás” menüpontban kaphat tájékoztatást. Hívjon!

A családi jog, válás, válóper témakörében is, friss híreket a közösségi portálokon található csatornáimon olvashat.

Ajánlom figyelmébe a FacebookTwitter, Google térkép,  valamint a Youtube és Blogger oldalaimat. Megtalál a LinkedIn, a TikTok és a Xing, továbbá az  az Instagram, a MySpace, a Pinterest, a StumbleUpon, a Flickr, valamint a DiggFoursquare, a TumbIr, a Delicious nevű portálokon is.

Adataimat ellenőrizheti továbbá az Ugyvednet, a Jogi Fórum, az Ugyvedponthu, az Ügyvédlista.hu, a Közelben.hu weboldalakon , és természetesen a Budapesti Ügyvédi Kamara honlapján.

X. Videós bemutatkozás

 

Válóperes ügyvéd Budapest, családjogi ügyvéd Bp., családjogász Budapest, válás, vagyonmegosztás, vagyonjogi szerződés

 

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Családjogi, válóperes ügyvéd