Előző oldalKövetkező oldal
2024.07.14.,
Vasárnap
&Őrs
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
  • 392,92
  • 360,91
  • 467,23
  • 72 158
  • 18 240
  • 2 836
  • magyar nyelvi választó
  • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Ügyvéd Budapest Dr. BENEDEK Csaba: család-munka-ingatlan

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Tisztelt Látogató! DR. BENEDEK CSABA budapesti ügyvéd vagyok. Köszöntöm Önt honlapomon!

A  jogi pályán több, mint 20 éves szakmai gyakorlattal rendelkezem. Így azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy gyakorlott és kellően tapasztalt ügyvéd vagyok. Szakmai ismereteimről és tapasztalataimról bővebben a „BEMUTATKOZÁS” menüpontban olvashat.

Az ügyvédi iroda Budapest legszűkebb történelmi belvárosában, az V. kerületben, a Károlyi utca 11. szám alatt található.

Ügyvédként Budapesten és környékén, valamint a főváros vonzáskörzetében egyaránt ellátok  jogi szolgáltatásokat, mint ügyvéd Pest megye és a Közép-Magyarország régió egészéről kapok megkereséseket.

Weboldalamon az  ügyvédi tevékenységemmel kapcsolatban minden részletes információt megtalálhat. Amennyiben azonban konkrét kérdése merülne fel a jogi szolgáltatással, vagy ügyvédi tevékenységemmel kapcsolatban, kérem, szíveskedjen telefonon hívni!

Felhívom a figyelmét, hogy a hozzám e-mailben érkező megkeresések megválaszolása időrendi sorrendben történik. Emiatt azt javaslom, hogy amennyiben Önnek határidőhöz kötött jogi segítségre, vagy sürgős ügyvédi közreműködésre van szüksége, telefonon szíveskedjen velem felvenni a kapcsolatot, hívja mobilszámomat! Tájékoztatnom kell, hogy DÍJMENTES JOGI TANÁCSADÁSRA SEM E-MAILBEN, SEM TELEFONON, KÜLÖNÖSEN AZ EGYES INTERNETES KÖZÖSSÉGI OLDALAKON (pl. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, stb.) NINCS LEHETŐSÉG (csak a már meglévő ügyfeleknek, folyamatban lévő ügyek esetén)!

Az általam nyújtott jogi szolgáltatásokról, az adatvédelmi szabályzatról, az együttműködő partnerekről  és a weboldal működéséről, már itt, a Kezdőlapon is kaphat információkat.

Kérem, válasszon a fenti, vagy a bal oldalon látható menüpontok közül! Előtte azonban kérem, szíveskedjen megtekinteni videós bemutatkozásomat!

Ügyvédek és ügyvédi irodák Budapesten

Egy ügyvéd közreműködését igénylő jogi probléma felmerülése esetén – érthetően – minden ügyfél a legjobb ügyvéd, de legalább is egy gyakorlott és megbízható ügyvéd, továbbá tapasztalt ügyvéd szolgáltatásait kívánja igénybe venni. Jelenleg a Budapesten működő ügyvédek és ügyvédi irodák csaknem 8000. Eltérő az általuk nyújtott jogi szolgáltatások tartalma, a mögöttük álló szakmai tapasztalat és az általuk alkalmazott ügyvédi munkadíj is. A kínálat tehát bőséges, ezért azt javaslom, hogy amikor ügyvédet választ, mielőtt választ ellenőrizze szakmai múltjukat és vegye figyelembe ügyvédi tapasztalatukat is! Kérem, legyen körültekintő!

Az ügyvéd tevékenysége, a jogi szolgáltatás

Az ügyvédek által ellátható tevékenységek körét az ügyvédekről szóló törvény határozza meg. Ezeken belül, én, mint ügyvéd és jogász, elsősorban magánjogi, polgári jogi területen látok el megbízásokat. Ezekről a JOGI SZAKTERÜLETEK menüpontban találhat általános információkat.

Honlapomon, az egyes jogi szakterületekre mutató hivatkozásokra kattintva bővebb információkat kaphat.  Olvashat például a JOGI TANÁCSADÁS mikéntjéről,  ezen belül az ingatlanjogi, a családjogi és válóperes, vagy a munkajogi tanácsadás kérdésköréről. Szintén itt talál részletesebb tájékoztatást az ügyvédi okiratszerkesztés az okirat és a szerződés jogi jellegéről, a bizonyító erő és az ügyvédi ellenjegyzés kérdéseiről.

Külön menüpont foglalkozik a szerződésszegés következményeivel, az fizetési felszólítás, és kártérítés témakörével. Gyakran előforduló jogi probléma az is, hogy a kötelezett önként nem teljesít, ilyenkor pedig indokolt lehet egy ügyvéd szolgáltatásainak igénybevétele. Amennyiben ilyen ügyben érintett, kattintson a jogi képviselet, ügyvédi védelem, polgári per elnevezésű menüpontra, ahol peres és peren kívüli polgári jogi ügyekben ellátott ügyvédi képviselet vonatkozásában kaphat felvilágosítást. Nagyon gyakori az is, hogy a kötelezett egy jogerős döntés után sem tud, vagy nem akar teljesíteni. Bármelyik oldalon (jogosult, kötelezett, végrehajtást kérő, vagy végrehajtás alá vont adós) áll,  javaslom, hogy válassza a VÉGREHAJTÁS, VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS megjelölésű menüpontot, ahol megtudhatja, miben segíthet önnek egy végrehajtási ügyvéd.

Melyek a kiemelt ügyvédi, jogi szakterületek?

Ingatlanjog: az ingatlan ügyvéd, ingatlan adásvétel, lakásvásárlás

Az ingatlan és az ügyvéd sok szempontból elválaszthatatlan fogalmak. Bizonyos ingatlanokkal összefüggő jogügyletek érvényességéhez ugyanis nélkülözhetetlen egy ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített okirat, szerződés. Ilyen például az ingatlan adásvételi szerződés, és az ingatlan ajándékozási szerződés is, amelyek ügyvéd ellenjegyzése nélkül érvénytelenek. Így ha Ön például ingatlan vásárlás, vagy lakásvásárlás előtt áll, szükségképpen találkozni fog egy ingatlanos ügyvéddel.  Emiatt én magam, mint az ingatlanjog területén tapasztalt ügyvéd kiemelten foglalkozom az ingatlan átruházás (pl. ingatlan adásvétel, ingatlan ajándékozás, ingatlan csere) kérdéskörével.

Mindezekre tekintettel e témával összefüggésben külön menüpontot hoztam létre. Így amennyiben Ön például ingatlan adásvétel, ingatlan ajándékozás előtt áll, vagy bármely ingatlant érintő egyéb jogi kérdése, vagy problémája van, válassza az INGATLANJOG menüpontot. Itt részletes információkat talál arról, hogy miben lehet az Ön segítségére egy tapasztat ingatlanjogász, ingatanos ügyvéd. Ebben a menüpontban azonban nemcsak az ingatlan eladás és vásárlás, vagy lakásvásárlás  témájával kapcsolatban találhat információkat. Itt olvashat ugyanis például a társasházak jogügyleteiről és a társasház működéséről is. Ezen túl, az egyes ingatlant érintő jogok (pl. haszonélvezeti jog) és  a közös tulajdon kérdéskörével összefüggő kérdésekre is itt térek ki.

Családi jog, válás, válóper, a válóperes ügyvéd szerepe

Ügyvédként nagyon gyakran járok el a családi jog körébe sorolható ügyekkel kapcsolatban. Ezért, mint családjogi ügyvéd, külön menüpontot hoztam létre CSALÁDJOGI ÜGYEK A TAPASZTALT VÁLÓPERES ÜGYVÉD SZEREPE szerepe címmel. Itt tájékozódhat például egy válás, válóper kapcsán jellemzően felmerülő, sok esetben válóperes ügyvéd, vagy családjogász közreműködését igénylő kérdésekről. Így a vagyonmegosztás szabályairól, az élettársi, vagy házassági vagyonjogi szerződés, továbbá a tartásdíj fizetési kötelezettség témájával összefüggő, általam ellátott ügyvédi tevékenységről.

Munkajog, a munkaügyi, munkajogi ügyvéd lehetőségei

A MUNKAJOG,  FELMONDÁD – A MUNKAJOGÁSZ LEHETŐSÉGEI elnevezésű menüpontban olvashat a munkaviszony és az egyéb foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazott, köztisztviselő, közszolgálati tisztviselő, kormánytisztviselő) legfontosabb szabályairól. Ezen belül információkat talál a munkaviszony létrehozásáról, a munkaszerződés jelentőségéről, továbbá a munkáltató és munkavállaló jogai és kötelezettségei vonatkozásában is. Mint munkajogi ügyvéd nagyon gyakran járok el a munkaviszony megszűnése és a munkaviszony megszüntetése kérdésével kapcsolatban. Különösen a felmondás és a közös megegyezéssel történő megszüntetés témájával összefüggésben. Itt tudhatja meg azt is, hogy az Ön konkrét ügyében mit tehet egy tapasztalt munkajogász, munkaügyi ügyvéd.

Öröklési jog, hagyatéki eljárás és az ügyvéd

Az ÖRÖKLÉSI JOG, ÖRÖKLÉS, HAGYATÉKI ELJÁRÁS ÉS AZ ÜGYVÉD megjelölésű menüpontban az öröklés témaköréről olvashat. Itt kaphat tájékoztatást a törvényes öröklés rendje, a végakarat érvényesülése kapcsán felmerülő kérdésekről. Olvashat a végintézkedés, a végrendelet, a tartási és öröklési szerződés, továbbá a kötelesrész jogi vonatkozásairól és a hagyatéki eljárás kérdésköréről. Megtudhatja például azt is, hogy melyek az alapvető különbségek az eltartási szerződés és az öröklési szerződés között. Választ talál arra, mi történik tartozás öröklése esetén, miben segíthet Önnek egy, a hagyatéki eljárás és az öröklési ügyekben jártas hagyatéki ügyvéd, öröklési jogász.

Jogi képviselet, ügyvédi védelem peres és peren kívüli eljárásokban, egyéb megbeszéléseken

Jogi képviseletre és ügyvédi védelemre bárkinek bármikor szüksége lehet. Ennek kapcsán elsőként mindenkinek a bírósági peres vagy peren kívüli eljárások jutnak eszébe. Ezzel a témával foglalkozik a Jogi képviselet, ügyvédi védelem, polgári per elnevezésű menüpont. Ügyvédi képviselet azonban indokolt lehet hatósági eljárások során is, erről a Közigazgatási jog, hatósági eljárás elnevezésű menüpontokban talál részletesebb információkat.  Gyakran előfordul azonban, hogy ügyvédi közreműködésemet kérik egy egyszerű megbeszélés kapcsán. Így például a munkahelyen egy munkaügyi kérdésben, vagy egy építkezés során a kivitelezővel folytatott tárgyaláson.

Társasági jog, cégalapítás, cégmódosítás, cégeljárás

Amennyiben Ön cégalapítás, gazdasági társaság (pl. Kft., Bt.) alapítása, vagy egy meglévő korlátolt felelősségű társaság, betéti társasággal összefüggésben az alapító okirat, társasági szerződés módosítása kapcsán érdeklődik, a Társasági jog, cégeljárás, cégalapítás, cégmódosítás menüpontban szerezhet információkat. Itt olvashat az ezzel összefüggő jogi szolgáltatásról és a cégbíróság előtti cégeljárással összefüggő cégjogász és  ügyvéd által ellátott tevékenységről.

Amennyiben bármely konkrét ügyvédi tevékenységgel összefüggésben kérdése van, kérem, TELEFONON vegye fel velem a kapcsolatot, hívja a, mobilszámomat  és kérjen árajánlatot!

Az ügyvéd díjazása, az ügyvédi munkadíj, kapcsolat, hasznos linkek

Ha az ügyvédi díj mértékére, megállapításának módjára kíváncsi, a DÍJSZABÁS menüpontban tájékozódhat.

Elérhetőségi adataimról, az ügyvédi iroda megközelíthetőségéről, a közlekedési és parkolási lehetőségekről és a számlázással kapcsolatos adatokról a „KAPCSOLAT” menüpontban olvashat. Az ügyvédi iroda Budapest V. kerületének Belváros elnevezésű részén található, a budapesti közlekedés vonatkozásában ebben a menüpontban bővebb tájékoztatást találhat.

A „HASZNOS” menüpontban különböző a jogalkotással, jogalkalmazással, igazságszolgáltatással és ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos honlapokra mutató hivatkozásokat talál. Itt érheti el például a hatályos jogszabályok gyűjteményét, valamint az ingatlan-nyilvántartás és a cégjegyzék adatait is.

Amennyiben az ügyvédi tevékenységgel és a honlap működésével kapcsolatos információkra kíváncsi, kattintson a bal oldalon látható „AKTUÁLIS” feliratú linkre!

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

Adatvédelem

Bármilyen jellegű megkeresés esetén garantálom az ügylettel összefüggő adatok, valamint személyes adatainak biztonságos kezelését. A minden ügyvédet terhelő titoktartási kötelezettség betartása mellett, maximális figyelmet fordítok az adatvédelmi szabályok betartására is.

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) (88) preambulum-bekezdése alapján elkészített adatvédelmi szabályzat eléréséhez KATTINTSON IDE!

FIGYELEM: Az iroda egész területe kamerával és mikrofonnal megfigyelt terület! A telefonbeszélgetések rögzítésre kerülnek, az online kommunikáció archiválásra kerül!

Megosztás, ajánlás, követés

Kérem, hogy amennyiben Ön már igénybe vette ügyvédi, jogi szolgáltatásaimat és azokkal elégedett volt, vagy ha honlapom egyszerűen csak elnyerte tetszését, ajánlja ismerősei figyelmébe is! 

A weboldal megosztására minden menüponton belül lehetősége van a felül látható megosztási ikonok segítségével. Ajánlhatja a honlapot például a „Tetszik”  gombra történő kattintással és megoszthatja azt ismerőseivel is.

Követheti továbbá az ügyvédi tevékenységemmel kapcsolatos híreket és információkat. Ehhez kattintson az oldal bal alsó részén található ikonok valamelyikére. Majd a megjelenő profilon a „Tetszik”, vagy ennek hiányában a „Követés”, illetve „Feliratkozás” gombokra. Így például a hivatalos Facebook, és a Twitter oldalakon keresztül értesül a legfontosabb jogi hírekről is. Megtalál továbbá a Google térképen és a LinkedIn, a YouTube, a Blogger, a Pinterest, az Instagram és a Xing, valamint a TikTok, a Digg, a Delicious,  a Flickr, a Foursquare, a MySpace, a TumbIr, és a StumbleUpon elnevezésű oldalakon.

Elérhetőségi adataimat megtalálja a népszerű ügyvédkereső oldalakon is, így a Budapesti Ügyvédi Kamara, a Jogi Fórum, az Ugyvednet, az Ugyvedponthu, az Ügyvédlista.hu, és a Közelben.hu elnevezésű honlapokon.

Technikai információk:

A honlap dinamikus, responsive kivitelezésben készült, tartalma folyamatosan frissül. Szerkezete automatikusan, az Ön által éppen használt képernyő méretéhez igazodik, mobilbarát ügyvédi weboldal, tökéletesen azonban FullHD (1920*1080) felbontásban jelenik meg. A weboldal a  legújabb technológiát használja, amelyeteket a régi böngészők nem támogatnak, így megtekintéséhez a legfrissebb Google Chrome használatát javaslom. Ha régebbi SMART TV-t, vagy régebbi mobiltelefont használ, javaslom ennek a böngészők a telepítését. Amennyiben mindezek után a honlap mégsem jelenne meg megfelelően, javaslom, hogy böngészőjét állítsa 100 %-os megjelenítési méretre, és törölje az előzményeket.

A felül látható információs sáv adatai mindenki számára szabadon hozzáférhető internetes adatbázisokból származnak. Ezek, valamint a Google Fordító rendszer általi fordítások hitelességéért – a külön zászlóval jelzett nyelvek kivételével – nem vállalhatok felelősséget. Ha a Google fordító használata után vissza kíván térni a magyar nyelvű változatra, klikkeljen a honlap fölötti „Eredeti megjelenítése” feliratra.

A honlapon megjelenő árfolyamok középárfolyamot jelentenek. Amennyiben ezek közül bármely adat nem jelenne meg, kérem böngészőjében kattintson az oldal frissítésére vonatkozó ikonra.

ügyvéd Budapest, ügyvédi iroda Budapest | Dr. Benedek Csaba ügyvéd Budapest Logo
Ügyvéd Budapest – DR. BENEDEK CSABA: család | munka | ingatlan – Ügyvéd Budapest | Ingatlan adásvétel, ingatlanjogi, munkaügyi, munkajogi, családjogi, válóperes, öröklési, végrehajtási ügyek, polgári jogi peres képviselet, ügyvéd, budapest, benedek, csaba, család, munka, ingatlan

 

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap)