Előző oldalKövetkező oldal
2024.07.14.,
Vasárnap
&Őrs
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
  • 392,92
  • 360,91
  • 467,23
  • 72 158
  • 18 240
  • 2 836
  • magyar nyelvi választó
  • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Szerződésszegés, kártérítés, fizetési felszólítás

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Szerződésszegés, késedelem, hibás teljesítés, kártérítés és fizetési felszólítás…. sokan találkozhattunk már ezekkel a fogalmakkal, akármelyik oldalon is álltunk. De kezdjük az elején!

A szerződés

Mindannyian törekszünk arra, hogy olyan megállapodásokat kössünk, amelyek számunkra előnyösek. Ugyanilyen lényeges, hogy a szerződés kellő biztosítékot adjon arra, hogy azzal összefüggésben kárunk nem keletkezik. Fontos tehát, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egy szerződés aláírásakor milyen felelősség és milyen mértékben terhel bennünket. Ugyanígy azt is tudnunk kell, hogy melyek azok a biztosítékok, amelyek a szerződéses partnerünk nem megfelelő teljesítése esetén számunkra garanciát jelenthetnek.

Fontos tudni azt is, hogy tartalmi szempontból a Polgári Törvénykönyv mindezek tekintetében meglehetősen nagy szabadságot enged a szerződő feleknek. Bizonyos esetekben azonban a jogszabály rendelkezései kötelezőek, és az azoktól való eltérés semmis, érvénytelen és bármilyen joghatás kiváltására alkalmatlan. Mindezen túl, az egyes szerződések és egyéb okiratok vonatkozásában a különböző jogszabályok kötelező alaki (formai) kellékeket is előírhatnak (ilyen például egyes okiratoknál a kötelező írásba foglalás, vagy ügyvédi ellenjegyzés). Ezek hiányában bármilyen megállapodást is kötünk, az azokból eredő igényeinket Bíróság előtt már nem tudjuk érvényesíteni. (Mindezekkel összefüggésben az „Okirat, szerződés, ügyvédi ellenjegyzés” menüpontban is találhat információkat.)

A fentiekre tekintettel csak azt tudom javasolni mindenkinek, hogy bármennyire is megbízik a másik félben – mielőtt bármilyen szóbeli megállapodást, vagy írásbeli szerződést köt – kérje ki egy ügyvéd véleményét és közreműködésével a megegyezést foglalják ügyvéd által ellenjegyzett okiratba.

A szerződésszegés

Mindettől függetlenül gyakran előfordul szerződésszegés. Ez azt jelenti, hogy a megkötött szerződést a másik fél egyáltalán nem, vagy késedelmesen, illetve hibásan teljesíti, esetleg részéről a teljesítés utólag lehetetlenné válik, és így Önnek kára keletkezik. Ilyen esetekben biztosítékul szolgálhatnak az úgynevezett szerződést biztosító mellékkötelezettségek. Ilyen például egy harmadik személy kezesség vállalása, vagy a zálogjog és az óvadék.

A kártérítés

Kár érheti azonban akkor is, ha az Önnek kárt okozó személlyel semmilyen megállapodása, vagy szerződése nincs, és vele esetleg korábban soha nem találkozott. A szerződésen kívüli károkozásnak rendkívül sok esete lehetséges. Gondoljon csak bele, mi történik akkor, ha az utcán sétálva fejére esik egy cserép? Mit tesz akkor, ha bármely vagyontárgyát megsértik vagy megrongálják, esetleg sértik az Ön jó hírnevét? Mire jogosult akkor, ha például orvosi műhiba miatt bármilyen hátrány éri?

Mindezekkel összefüggésben lényeges, hogy főszabály szerint minden károkozás jogellenes. Kivételt jelentenek azok az esete, amelyeket – jogellenességet kizáró ok miatt – a jogszabály konkrétan nevesít, emellett ugyanakkor tudnia kell, hogy természetesen mérlegelni kell a károkozó magatartásának felróhatóságát, és a károsult tevékenységét is.

Fontos, hogy tisztában legyünk azzal is, hogy kártérítésként konkrétan mit érvényesíthetünk. Kárnak minősül a tényleges kár, az elmaradt haszon, valamint a már felmerült kár elhárítására, vagy enyhítésére fordított összeg is.

A fentiekkel összefüggő kötelmi jogviszonyok és az egyes szerződések szabályait, valamint a szerződéses és szerződésen kívüli kártérítési felelősségről szóló legfontosabb rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv tartalmazza.

Mindezekre tekintettel azt javaslom, hogy bárkivel is, bármilyen megállapodást, vagy szerződést kíván kötni, vagy ha Önt bármilyen kár éri, ügyvéd véleményének kikérése nélkül semmilyen okiratot ne írjon alá!

Az egyes szerződésekkel vagy kártérítéssel összefüggő ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel, és ügyvédi képviselettel kapcsolatban a megbízási díjról a „Díjszabás” menüpontban kaphat tájékoztatást. Hívjon!

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

 

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Szerződésszegés, kártérítés, ügyvédi fizetési felszólítás