Előző oldalKövetkező oldal
2024.06.13.,
Csütörtök
Antal, Anett
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 7.25%
  • 395,47
  • 365,94
  • 468,37
  • 70 236
  • 17 530
  • 2 864
  • magyar nyelvi választó
  • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Társasági jog: cégalapítás, cégeljárás, cégmódosítás

MEGOSZTÁS

TETSZIK

A cégeljárásról szóló törvény értelmében gazdasági társaságok alapításakor, valamint a társaságokat érintő egyéb – például változásbejegyzési eljárásokban – a jogi képviselet kötelező.

Kötelező jogi képviselet

Amennyiben tehát Ön Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft.), Közkereseti Társaság (Kkt.), Betéti Társaság (Bt.) vagy Részvénytársaság (Nyrt. vagy Zrt.), valamint Szövetkezet alapítását tervezi a létesítő okirat (tehát a társasági szerződés vagy alapító okirat) elkészítéséhez ügyvédre lesz szüksége a cégeljárás elindításához. Szintén ügyvédhez kell fordulnia, amennyiben egy már meglévő cég adataiban változás következik be. A Cégbíróság előtti eljárásokban ugyanis kötelező a jogi képviselet, másrészt bizonyos okiratok esetén ügyvédi ellenjegyzés is szükséges.

Ezekben az ügyekben a szolgáltatás magában foglalja a teljes körű jogi tanácsadást, a szükséges okiratok megszerkesztését és ellenjegyzését, valamint a megbízó gazdasági társaság vagy szövetkezet képviseletét a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező cégbíróság, vagy egyéb bíróság előtt. Ezek az eljárások elektronikus úton az „E-cégeljárás” keretében zajlanak le. Ezekben az esetekben pedig szükséges az is, hogy az eljáró ügyvéd rendelkezzen fokozott biztonságú elektronikus aláírással.

Cégmódosítás

Hasonló a helyzet azokban az esetekben, amikor egy már meglévő cég cégjegyzékbe bejegyzett adataiban következik be bármilyen változás (pl. a társaság megváltoztatja székhelyét, új telephelyet vagy fióktelepet létesít, megváltozik a tagok vagy az ügyvezető személye, a cég módosít a jegyzett tőkéjén, stb.). Ebben az esetben is ügyvédi ellenjegyzéssel és elektronikus aláírással ellátott okiratok Cégbírósághoz történő benyújtására van szükség, így a változás-bejegyzési eljárásban szintén ügyvéd közreműködése szükséges.

Amennyiben a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnéséről határoz, és az esetlegesen fennálló tartozásait maradéktalanul ki tudja elégíteni, végelszámolási eljárást kell lefolytatni. Vannak azonban olyan esetek is, amikor ez nem lehetséges. Ilyenkor csődeljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása szükséges, amelyeknél a jogi képviselet szintén elkerülhetetlen.

A cégügyekkel összefüggő ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel, és ügyvédi képviselettel kapcsolatban a megbízási díjról a „Díjszabás” menüpontban kaphat tájékoztatást. Hívjon!

Együttműködő partnerek, ügyvédek, ügyvédi irodák:

 

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Társasági jog, cégeljárás, cégalapítás, cégmódosítás