Előző oldalKövetkező oldal
2024.07.14.,
Vasárnap
&Őrs
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 7.00%
  • 392,92
  • 360,91
  • 467,23
  • 72 158
  • 18 240
  • 2 836
  • magyar nyelvi választó
  • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Végrehajtási ügyvéd, végrehajtás, végrehajtási eljárás

MEGOSZTÁS

TETSZIK

Végrehajtás, végrehajtási eljárás. Erre akkor kerül sor, amikor egy jogerős határozatban foglalat kötelezettséget valaki önként egyáltalán nem, vagy csak részben teljesít, illetve akkor, ha teljesítésre megadott határidőt nem tartja be. Végrehajtási ügyvédhez jellemzően az ügyfelek jelentős része már csak ekkor fordul. A végrehajtási eljárás alapjául szolgáló határozat keletkezhet például bírósági eljárásban, közjegyzői eljárásban, közigazgatási eljárásban ezen belül pedig adóigazgatási eljárásban is. Ennek megfelelően az egyes eljárásokra külön szabályok vonatkoznak.

I. Melyek a végrehajtás legfontosabb szabályai?

Leggyakrabban a bírósági végrehajtók által lefolytatott végrehajtási eljárással találkozhatunk, erről a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezik. A közigazgatási eljárásokban a végrehajtási eljárás szabályait az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény határozza meg. Az adóigazgatási eljárásban indított végrehajtásra az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezései irányadók.

Már ebből is látható, hogy a végrehajtás jogi szabályozása, a végrehajtási jog meglehetősen bonyolult, ezért is fontos egy kellően tapasztalt végrehajtási ügyekben gyakorlott ügyvéd igénybevétele.  Ezen túl a felek érdeke teljesen ellentétes. A jogosult alapvetően azt szeretné, ha a kötelezettség teles mértékben teljesítésre kerülne. Ezzel szemben a kötelezett általában arra törekszik, hogy azt kikerülje, csökkentse, vagy elhalassza.

II. Jogorvoslat a végrehajtás során, miben segíthet egy végrehajtási ügyvéd?

Fontos tudni, hogy a végrehajtási eljárás során is vannak jogorvoslati lehetőségek, ilyen például a végrehajtási kifogás, de ezen túl, lehetőség van például bírósági jogorvoslatra is. Ennek megfelelően például a polgári perrendtartásról szóló törvény a végrehajtási per szabályait (végrehajtás megszüntetése és a végrehajtás korlátozása iránt indított pert, valamint az igénypert) külön,  fejezetben határozza meg.

Lényeges az is, hogy ezekben az esetekben már jogerős követelésről van szó.  Nem arra kell tehát elsősorban törekedni, hogy a követelés jogalapjával kapcsolatos vitába bonyolódjunk (bár sok esetben ez is fontos lehet). Lényegesebb, hogy bármelyik oldalon állunk is, jogaink maximálisan érvényesüljenek.

A fentiekre tekintettel amennyiben bárki végrehajtási eljárásban érintett indokolt lehet végrehajtási eljárásban jártas ügyvéd képviseletére és jogi segítség igénybevétele. Akármelyik oldalon is áll.

Egy dologra azonban fel kell hívnom mindenki figyelmét: MINDEN HIVATALOS OKIRATOT ÁT KELLL VENNI, az értesítési címének megváltozását pedig be kell jelenteni! Ennek hiányában ugyanis beállhat az úgynevezett kézbesítési vélelem, amely a gyakorlatban azt jelenti, hogy úgy kell tekinteni, mintha az átvett iratot ténylegesen kézhez kapta volna.

A végrehajtás és a végrehajtási eljárás témakörével összefüggő ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel, és ügyvédi képviselettel kapcsolatban a megbízási díjról a „DÍJSZABÁS” menüpontban kaphat tájékoztatást. Hívjon!

III. Végrehajtási ügyekben együttműködő végrehajtási ügyvédek:

IV. Bemutatkozó film

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Végrehajtási ügyvéd