ED280AA8C669DABF33667180FB34F50B
Előző oldalKövetkező oldal
2018.11.16.,
Péntek
Ödön
Budapest Betöltés...
Alapkamat: 0.90%
  • 5 553
  • 282.38
  • 321.89
  • 39 241
  • 3 098
  • 11 410
  • magyar nyelvi választó
  • angol nyelvi választó
Hívjon!+36 (30) 383 1802
szövegméret:NagyításKicsinyítés

Végrehajtás, végrehajtási eljárás

Végrehajtás. Erre akkor kerül sor, amikor egy jogerős határozatban foglalat kötelezettséget valaki önként egyáltalán nem vagy csak részben teljesíti, illetve akkor, ha teljesítésre megadott határidőt nem tartja be.

A végrehajtási eljárás alapjául szolgáló határozat keletkezhet például bírósági eljárásban, közigazgatási eljárásban ezen belül pedig adóigazgatási eljárásban is. Ennek megfelelően az egyes eljárásokra külön szabályok vonatkoznak.

A végrehajtás legfontosabb szabályai

Leggyakrabban a bírósági végrehajtók által lefolytatott végrehajtási eljárással találkozhatunk erről a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény rendelkezik. A közigazgatási eljárásokban a végrehajtási eljárás szabályait a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény határozza meg. Az adóigazgatási eljárásban indított végrehajtásra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései irányadók.

Már ebből is látható, hogy a végrehajtás jogi szabályozása, a végrehajtási jog meglehetősen bonyolult. Ezen túl a felek érdeke teljesen ellentétes. A jogosult alapvetően azt szeretné, ha a kötelezettség teljesítésre kerülne. Ezzel szemben a kötelezett általában arra törekszik, hogy azt kikerülje, csökkentse, vagy elhalassza.

Jogorvoslat a végrehajtás során

Fontos tudni, hogy a végrehajtási eljárás során is vannak jogorvoslati lehetőségek, ilyen például a végrehajtási kifogás, de ezen túl, lehetőség van például bírósági jogorvoslatra is. Ennek megfelelően például a polgári perrendtartásról szóló törvény a végrehajtási per szabályait (végrehajtás megszüntetése és a végrehajtás korlátozása iránt indított pert, valamint az igénypert) külön, a XXV. fejezetben határozza meg..

Lényeges az is, hogy ezekben az esetekben már jogerős követelésről van szó.  Nem arra kell tehát elsősorban törekedni, hogy a követelés jogalapjával kapcsolatos vitába bonyolódjunk (bár sok esetben ez is fontos lehet). Lényegesebb, hogy bármelyik oldalon állunk is, jogaink maximálisan érvényesüljenek.

A fentiekre tekintettel amennyiben bárki végrehajtási eljárásban érintett indokolt lehet ügyvédi képviselet és jogi segítség igénybevétele. Akármelyik oldalon is áll.

A végrehajtás és a végrehajtási eljárás témakörével összefüggő ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadással, okiratszerkesztéssel, és ügyvédi képviselettel kapcsolatban a megbízási díjról a “Díjszabás” menüpontban kaphat tájékoztatást. Hívjon!

Végrehajtási ügyekben együttműködő ügyvédek:

 

Ügyvéd Budapest (Kezdőlap) » Végrehajtási ügyvéd
Fejlesztette: Bodonyi László